GGKeyStore 2020-12-28
วิธีการซื้อสินค้า
สามขั้นตอนรวดเร็วกับการซื้อสินค้ากับ GGKeyStore

สั่งซื้อ > เติมเงิน > รับโค๊ดทันที1. สั่งซื้อ สินค้าในร้านค้า และยืนยันการสั่งซื้อผ่าน ระบบตะกร้าสินค้า
2. เติมเงิน ผ่านช่องทางในการชำระเงิน ต่างๆ ได้แก่
3. รับโค๊ดทันที ที่ คีย์ของฉันวิธีการซื้อสินค้า
วิธีการซื้อสินค้าแบบละเอียด

1. สั่งซื้อสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ และยืนยันรายการสั่งซื้อที่ตะกร้า
วิธีการซื้อสินค้า
กดปุ่มใส่ตะกร้าใต้สินค้าที่ต้องการ

วิธีการซื้อสินค้า
กดปุ่มยินยันรายการสั่งซื้อทางด้านขวา
2. เติมเงิน สั่งซื้อผ่าน ช่องทางในการชำระเงิน ต่างๆ (ถ้ามีเงินอยู่แล้ว สามารถชำระโดยหักจากยอดเงินที่มีในระบบได้ทันที)
วิธีการซื้อสินค้า
ถ้ามีเงินอยู่แล้ว กดปุ่มสีแดง ชำระโดยหักจายอดเงินที่มีในระบบ
3. รับโค๊ดทันที ที่ คีย์ของฉัน