GGKeyStore 2020-10-29
วิธีการซื้อสินค้า
สามขั้นตอนรวดเร็วกับการซื้อสินค้ากับ GGKeyStore

สั่งซื้อ > เติมเงิน > รับโค๊ดทันที

1. สั่งซื้อ สินค้าหลากหลาย และยืนยันการสั่งซื้อผ่าน ระบบตะกร้าสินค้า
2. เติมเงิน สั่งซื้อผ่าน ช่องทางในการชำระเงิน ต่างๆ
3. รับโค๊ดทันที ที่ คีย์ของฉัน

วิธีการซื้อสินค้าแบบละเอียด

1. สั่งซื้อสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ และยืนยันรายการสั่งซื้อที่ตะกร้า
2. เติมเงิน สั่งซื้อผ่าน ช่องทางในการชำระเงิน ต่างๆ (ถ้ามีเงินอยู่แล้ว สามารถชำระโดยหักจากยอดเงินที่มีในระบบได้ทันที)
3. รับโค๊ดทันที ที่ คีย์ของฉัน