การเปลี่ยน Email ไอดี Ubisoft Connect

เมื่อสั่งซื้อไอดี Ubisoft Connect จากทางร้าน ท่านสามารถทำเรื่องเปลี่ยนอีเมลล์ หรือรหัสผ่านเป็นของตัวเองได้ ในบทความนี้แนะนำการเปลี่ยนรหัสและอีเมลล์ ทำได้ดังนี้ครับ

การเปลี่ยนอีเมลล์ ไอดี Steam

เมื่อสั่งซื้อไอดี Steam จากทางร้าน ท่านสามารถทำเรื่องเปลี่ยนอีเมลล์ หรือรหัสผ่านเป็นของตัวเองได้ ในบทความนี้แนะนำการเปลี่ยนอีเมลล์มีขั้นตอนดังนี้

แชท