การเปิดใช้งาน V-Preca Visa Gift Card (JP)

เมื่อสั่งซื้อสินค้า V-Preca Visa Gift Card (JP) แล้ว คุณจะไม่ได้รับข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดทันที แต่จะได้รับเป็น Activate Code และ Card No เพื่อนำไปเปิดใช้งาน และรับข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนทั้งหมด เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

แชท