การรวมรหัส Karma Koin

หากเราใช้งานรหัส Karma Koin หนึ่งไม่หมด และต้องการนำเงินคงเหลือนั้นไปรวมกับอีกรหัส ก็สามารถทำได้ครับ โดยรหัสที่รวมกันนั้นต้องมีหน่วยเงินเดียวกันเท่านั้น การรวมรหัสมีขั้นตอนดังนี้

แชท