การรวมรหัส Karma Koin

หากเราใช้งานรหัส Karma Koin หนึ่งไม่หมด และต้องการนำเงินคงเหลือนั้นไปรวมกับอีกรหัส ก็สามารถทำได้ครับ โดยรหัสที่รวมกันนั้นต้องมีหน่วยเงินเดียวกันเท่านั้น การรวมรหัสมีขั้นตอนดังนี้

การเช็คยอดเงินรหัส Karma Koin

รหัส Karma Koin จะเก็บเงินคงเหลืออยู่ในตัวเอง เราสามารถใช้งานกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าเงินคงเหลือจะหมด รวมทั้งสามารถรวมรหัสเข้าได้ด้วยกันได้