Admin 2021-04-29
การใช้ไอดี Arknights (CHINA)
เมื่อสั่งซื้อ ID Arknights China กับทางร้านแล้ว คุณจะได้รับไอดี สำหรับล็อกอินบนเกม Arknights ซึ่งสามารถล็อกอินได้ทั้งมือถือทั้ง Android หรือ iOS ครับ โดยสามารถล็อกอินได้ตามรูปครับ

การใช้ไอดี Arknights (CHINA)


1. หลังจากโหลดเกมเสร็จ กดที่หน้า Start เพื่อเข้าเกม 
การใช้ไอดี Arknights (CHINA)
กดที่ปุ่ม Start เพื่อเข้าเมนู

2. ถ้ามีบัญชีล็อกอินไว้แล้ว กดที่ออกจากบัญชีเดิมในตำแหน่งลูกศร
การใช้ไอดี Arknights (CHINA)
กดที่ออกจากบัญชีเดิมในตำแหน่งลูกศร

3. กดที่ปุ่มซ้ายสุด เพื่อใช้งานตั๋ว
การใช้ไอดี Arknights (CHINA)
กดที่ปุ่มซ้ายสุด เพื่อใช้งานตั๋ว

4. กรอกไอดีและรหัสผ่าน แล้วกดล็อกอิน
การใช้ไอดี Arknights (CHINA)
กรอกไอดีและรหัสผ่าน แล้วกดล็อกอิน

5. เมื่อยืนยันแล้วก็จะเข้าเกมได้ทันที
การใช้ไอดี Arknights (CHINA)
เมื่อยืนยันแล้วก็จะเข้าเกมได้ทันที


หลังจากล็อกอินแล้ว แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือผูกบัญชีกับ Social หรือ Email ของคุณ เพื่อความปลอดภัยmwllc.space
แชท