Admin 2021-03-21
การใช้ไอดี Uma Musume Pretty Derby (JP)
เมื่อสั่งซื้อ Uma Musume Pretty Derby (JP) กับทางร้านแล้ว คุณจะได้รับ ID และ Password สำหรับเอาไปล็อกอินในเกม ซึ่งสามารถล็อกอินได้ทั้งมือถือทั้ง Android, iOS หรือ DMM ครับ

ขั้นตอนการลิงค์ ID กับเกม Uma Musume Pretty Derby (JP)

1. ที่หน้ารอเข้าเกมกดที่เมนูมุมขวาล่าง
2. เลือกการเชื่อมต่อข้อมูล
3. ยืนยันการเชื่อมต่อบัญชี

การใช้ไอดี Uma Musume Pretty Derby (JP)
การลิงค์ ID กับเกม Uma Musume Pretty Derby (JP)
4. เชื่อมต่อด้วยรหัส
5. กรอกไอดีและรหัสผ่าน
6. กดยืนยันก็จะเรียบร้อยครับ

การใช้ไอดี Uma Musume Pretty Derby (JP)
การลิงค์ ID กับเกม Uma Musume Pretty Derby (JP)
หลังจากล็อกอินแล้ว แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือผูกบัญชีกับ Facebook เพื่อความปลอดภัย
แชท