Admin 2020-10-21
การรวมรหัส Karma Koin
หากเราใช้งานรหัส Karma Koin หนึ่งไม่หมด และต้องการนำเงินคงเหลือนั้นไปรวมกับอีกรหัส ก็สามารถทำได้ครับ โดยรหัสที่รวมกันนั้นต้องมีหน่วยเงินเดียวกันเท่านั้น การรวมรหัสมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่ karmakoin.com แล้วเลือกเมนู Combine Cards
การรวมรหัส Karma Koin

2. ใส่รหัสที่เป็นเศษเอาไปรวมทางซ้าย และรหัสปลายทางด้านขวา
การรวมรหัส Karma Koin

3. กดปุ่มยืนยันก็จะเรียบร้อยครับ 
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

Final Fantasy XIV Online และ บัตรเติมเวลา

247 ขายแล้ว
Game / Time Card
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

โค้ด Karma Koin สำหรับเติมเกม

85 ขายแล้ว
$10 - $100
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

โค้ดเติมเกม NCSoft NCoin

5 ขายแล้ว
400 - 8,000 NCoins
แชท