Admin 2022-05-13
การใช้งานคีย์ NordVPN
เมื่อสั่งซื้อสินค้า NordVPN จะได้รับเป็นคีย์ และสามารถใช้งานคีย์ได้ดังนี้ครับ

สำหรับผู้ใช้งานใหม่
1. เข้าไปที่ลิงค์ : Join NordVPN
2. กรอกรหัสและอีเมลล์ที่ต้องการผูกใช้งาน

สำหรับผู้ที่มีบัญชีอยู่แล้ว
1. ล็อกอินที่เว็บ NordVPN
2. เลือกตัวเลือก "Change Plan" ซึ่งเว็บจะลิงค์มาที่หน้าสั่งซื้อ
การใช้งานคีย์ NordVPN
3. ในหน้าสั่งซื้อ เลือกช่องทางจ่ายเงิน ให้ค้นหาตัวเลือก "Got coupon?"
4. กดที่เมนู "Got coupon?" และจะมีช่องลับปรากฏออกมา
5. ใส่รหัสในช่องนี้ แล้วกดปุ่ม "Apply" ก็จะเรียบร้อย
โปรแกรม

โปรแกรม VPN ลดปิงเล่นเกม

26 ขายแล้ว
WTFast / Battleping
แชท