GGKeyStore 2020-10-23
การใช้ไอดี Shadowverse
เมื่อสั่งซื้อ ID กับทางร้านแล้ว คุณจะได้รับ ID และ Password สำหรับล็อกอินบนเกม Shadowverse ซึ่งสามารถล็อกอินได้ทั้งบน Steam, มือถือต่างๆ ได้เช่นกันครับ

คำเตือน เมื่อลิงค์ไอดีกับเกมแล้ว ไอดีเก่าจะหาย ถ้าต้องการเก็บเอาไว้ ให้สร้างไอดีกับรหัสผ่านเก็บเอาไว้ก่อน

ขั้นตอนการลิงค์ ID กับเกม Shadowverse

1. กดปุ่ม Link Data ด้านบน
การใช้ไอดี Shadowverse

2. กด Device Link with User ID and Password เพื่อใช้การล็อกอินด้วย ID และรหัสผ่าน
การใช้ไอดี Shadowverse

3. ใส่ ID และ Password ที่ได้รับมา
การใช้ไอดี Shadowverse

4. กด Link
การใช้ไอดี Shadowverse
5. ระบบจะแจ้งเตือนว่าการลิงค์นี้จะทำให้ไอดีเก่าหาย ให้กด Link อีกครั้งเพื่อยืนยัน
การใช้ไอดี Shadowverse

6. เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย
การใช้ไอดี Shadowverse
ไอดีเกม มือถือ / PC

ไอดี Shadowverse CCG

54 ขายแล้ว
ไอดีเริ่มต้นพร้อม Packs