Admin 2020-12-28
การเติมเงินด้วยบัตรทรูมันนี่
GGKeyStore สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางทั้ง ธนาคาร, ทรูมันนี่วอลเล็ท, QR โค้ด, เคาน์เตอร์ และบัตรทรูมันนี่ ซึ่งสามารถสั่งซื้อสินค้าก่อน แล้วค่อยทำรายการเติมเงิน หรือเติมเงินก่อนสั่งซื้อสินค้าก็ได้เช่นกันครับในบทความนี้จะแนะนำการเติมเงินด้วยบัตรทรูมันนี่ ซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่ต้องเติมเงินก่อนสั่งซื้อสินค้า

1. เข้าเมนู "เติมเงินเข้าระบบ"
การเติมเงินด้วยบัตรทรูมันนี่
กดเมนู เติมเงินเข้าระบบ
2. ในช่องบัตรทรูมันนี่ เราสามารถเติมบัตรทรูมันนี่ได้ที่ช่องด้านล่าง
การเติมเงินด้วยบัตรทรูมันนี่
กรอกรหัสทรูมันนี่ในช่องด้านล่าง
3. การชำระผ่านทรูมันนี่มีค่าธรรมเนียม 20% เทียบเงินที่ได้รับจากตาราง จากนั้นให้กรอกรหัสบัตรทรูมันนี่ แล้วกดเติมเงิน
การเติมเงินด้วยบัตรทรูมันนี่
หลังจากกรอกรหัสทรูมันนี่แล้วกด เติมเงิน
4. รอการตรวจสอบบัตรทรูมันนี่ ประมาณ 1-5 นาที
การเติมเงินด้วยบัตรทรูมันนี่
รอตรวจสอบบัตรทรูมันนี่ ประมาณ 1-5 นาที
5. เมื่อเติมเงินเรียบร้อย จะขึ้นข้อความแจ้งเตือน "เติมเงินเรียบร้อย!" สามารถใช้เงินดังกล่าวซื้อของได้ต่อทันที
การเติมเงินด้วยบัตรทรูมันนี่
เมื่อเรียบร้อยจะขึ้นว่า เติมเงินเรียบร้อย!
แชท