Admin 2022-11-12
ขั้นตอนการยืนยันอีเมลล์ และยืนยันสั่งซื้อ เพื่อรับโค๊ด
คุณลูกค้าสามารถยืนยันอีเมลล์ และยืนยันสั่งซื้อ เพื่อรับโค๊ดได้ตามขั้นตอนนี้

ขั้นตอนการยืนยันอีเมลล์ และยืนยันสั่งซื้อ เพื่อรับโค๊ด
ขั้นตอนการยืนยันอีเมลล์ และยืนยันสั่งซื้อ เพื่อรับโค๊ด

สินค้าจะอยู่ในหน้า "คีย์ของฉัน"

วิธียืนยันอีเมลล์

วิธียืนยันอีเมลล์

ท่านสามารถยืนยันอีเมลล์ เพื่อยืนยันก่อนสั่งซื้อสินค้าได้ โดยเข้าไปขออีเมลล์จากหน้าแก้ไขข้อมูล เข้าไปเช็คอีเมลล์ กดปุ่มยืนยันอีเมลล์ เท่านี้ก็จะเรียบร้อยครับ
แชท