Admin 2021-02-27
การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft Account
เราสามารถเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft Account ได้อย่างอิสระ เพื่อใช้งานคีย์บางเกมที่มีการล็อกโซน เช่น Minecraft Windows 10 โดยเข้าไปทำรายการที่ https://account.microsoft.com/ ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ตัวอย่างการเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft Account เป็นอาร์เจนตินา (Argentina)

1. เข้าไปที่ https://account.microsoft.com/  แล้วล็อกอิน จากนั้นกดที่บัญชี Microsoft ของฉัน

การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft Account
เลือกที่บัญชี Microsoft ของฉัน เพื่อเริ่มต้นทำรายการ

2. เลือกข้อมูลของคุณ

การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft Account
เลือกข้อมูลของคุณ

3. กดลิงค์ แก้ไขประเทศ/ภูมิภาค

การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft Account
กดลิงค์ แก้ไขประเทศ/ภูมิภาค

4. เลือกประเทศ อาร์เจนตินา

การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft Account
เลือกประเทศที่ต้องการเปลี่ยน

5. เลือกจังหวัด แล้วกดบันทึกก็จะเรียบร้อย (รหัสไปรษณีย์ และโซนเวลาปล่อยว่างไม่ต้องเลือกได้เลยครับ)

การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft Account
บันทึก็จะเรียบร้อย
เงินในเกม มือถือ / PC

เงิน Identity V (Android เท่านั้น)

94 ขายแล้ว
63 - 6,919 Echoes
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

เกมซีรี่ย์ Minecraft และ Minecoins

1215 ขายแล้ว
ไอดีแท้ / Windows 10
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Roblox Card สำหรับเติม Premium, Robux

614 ขายแล้ว
$5 - $25
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

Xbox Game Pass Ultimate (PC,Xbox)

842 ขายแล้ว
7 วัน - 28 วัน
แชท