Admin 2021-04-24
การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft หรือ Xbox Game Pass
เราสามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft หรือ Xbox Game Pass เพื่อเติมใช้งานคีย์ Xbox Game Pass Ultimate หรือ Minecraft Windows 10 Edition หรือทำให้สามารถเล่นเกม Xbox Game Pass Ultimate ได้อย่างเต็มรูปแบบ

คีย์เกม / ไอเทมในเกม

เกมซีรี่ย์ Minecraft และ Minecoins

1711 ขายแล้ว
ไอดีแท้ / Windows 10
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

Xbox Game Pass For PC / Ultimate

1374 ขายแล้ว
1 เดือน - 3 เดือน

ขั้นตอนการเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft หรือ Xbox Game Pass

1. เข้าไปที่ microsoft account ผ่าน Google หรือลิงค์ Microsoft Account
การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft หรือ Xbox Game Pass
เข้าไปที่ microsoft account
2. เข้าระบบด้วยบัญชีที่ต้องการเปิดใช้งานโค๊ด แล้วกดเมนู Your Info ด้านบน แล้วกด Edit country/region
การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft หรือ Xbox Game Pass
เลือก Your Info แล้วกด Edit profile info
3. เปลี่ยนข้อมูล Personal info ดังนี้

 • Country/region: United States
  State: Alaska
  ZIP code: 99737

 • Country/region: Thailand
  State: Bangkok
  ZIP code: 10100

 • Country/region: Argentina
  State: Marion
  ZIP code: 46953
4. หลังจากเปลี่ยนแปลงบัญชีแล้ว กด Sign out แล้วเข้าระบบใหม่อีกรอบ
การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft หรือ Xbox Game Pass
ออกจากระบบแล้วเข้าใหม่
5. ใช้งานรหัสใหม่อีกครั้งได้ทันทีที่ Microsoft Redeem
การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft หรือ Xbox Game Pass
ใช้งานรหัสใหม่อีกครั้งได้ทันทีที่ Microsoft Redeem
6. เพียงแค่นี้ก็จะเรียบร้อยครับ
การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft หรือ Xbox Game Pass
เพียงแค่นี้ก็จะเรียบร้อยครับ

สำหรับผู้ที่การใช้งานแอพพลิเคชั่น Xbox + EA Desktop แนะนำให้เปลี่ยน Region ของ Windows เป็น United State ด้วย โดยเข้าที่ Start Menu > Region setting แล้วเปลี่ยน Country or region เป็น United State

การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft หรือ Xbox Game Pass
Start Menu > Region setting

การเปลี่ยนโซนบัญชี Microsoft หรือ Xbox Game Pass
เปลี่ยน Country or region เป็น United State
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

เกมซีรี่ย์ Minecraft และ Minecoins

1733 ขายแล้ว
ไอดีแท้ / Windows 10
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Roblox Card สำหรับเติม Premium, Robux

821 ขายแล้ว
$5 - $25
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

Xbox Game Pass For PC / Ultimate

1397 ขายแล้ว
1 เดือน - 3 เดือน
แชท