Admin 2021-09-06
การใช้งานคีย์ไอเทม Genshin Impact
เราสามารถใช้งานคีย์ไอเทม Genshin Impact ได้ที่เว็บไซต์ https://genshin.mihoyo.com/th/gift โดยมีขั้นตอนตามนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://genshin.mihoyo.com/th/gift และกดล็อกอินมุมขวาบน

การใช้งานคีย์ไอเทม Genshin Impact
ล็อกอินมุมขวาบน

2. ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้/อีเมลล์ และรหัสผ่านของคุณ

การใช้งานคีย์ไอเทม Genshin Impact
ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้/อีเมลล์ และรหัสผ่านของคุณ

3. กรอกรหัสที่ได้รับมาในช่อง รหัสแพ็กเกจ

การใช้งานคีย์ไอเทม Genshin Impact
กรอกรหัสที่ได้รับมาในช่อง รหัสแพ็กเกจ

4. หลังจากแลกรับแล้ว ให้เข้าไปในเกม เลือกเมนู กล่องจดหมาย และกดรับไอเทมได้ทันที

การใช้งานคีย์ไอเทม Genshin Impact
ในเกม เลือกเมนู กล่องจดหมาย และกดรับไอเทมได้ทันที
ไอดีเกม มือถือ / PC

ไอดี Genshin Impact Thai / ASIA

4387 ขายแล้ว
ไอดีเริ่มต้นพร้อมเพชร
แชท