Admin 2023-04-28
การใช้งานไอดี Nikke (SEA)
เมื่อสั่งซื้อ ID กับทางร้านแล้ว คุณจะได้รับ Email และ Password สำหรับล็อกอินบนเกม Nikke: Goddess of Victory (SEA) ซึ่งสามารถล็อกอินได้ทั้ง Android, iOS, Android Emulator ได้เช่นกันครับ

การใช้งานไอดี Nikke: Goddess of Victory (SEA)

1. ที่หน้าล็อกอินของเกม เลือกล็อกอินด้วย "รหัสผ่าน" และใส่ Email และ Password ในช่อง แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

การใช้งานไอดี Nikke (SEA)
ที่หน้าล็อกอินของเกม เลือกล็อกอินด้วย "รหัสผ่าน" และใส่ Email และ Password ในช่อง แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

2. เพียงเท่านี่ก็เรียบร้อย สามารถเข้าเกมได้ทันที

การใช้งานไอดี Nikke (SEA)
เพียงเท่านี่ก็เรียบร้อย สามารถเข้าเกมได้ทันที
ไอดีเกม Nikke (SEA)

ไอดี Nikke: Goddess of Victory (SEA)

831 ขายแล้ว
ไอดีเริ่มต้นพร้อม SSR
แชท