GGKeyStore 2020-12-18
Steam Wallet คืออะไร ?
"Steam Wallet เป็นเงินที่อยู่บน Steam ใช้ในการซื้อสินค้าในระบบ Steam เช่น เกมส์ และ ของในเกมส์"
คุณสามารถตรวจสอบเงินบน Steam Wallet ของท่านได้ โดยสังเกตจากบริเวณข้อมูลล็อกอินบนเว็บไซต์ หรือบริเวณขวาบนในโปรแกรมสตีมใกล้ๆ กับชื่อผู้ใช้ของคุณ


Steam Wallet เอาไว้ใช้ทำอะไร

Steam Wallet เอาไว้สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทาง Steam เช่น ใช้ในการซื้อเกม ส่วนเสริมของเกม และโปรแกรมต่างๆ รวมไปทั้งไอเทมในเกม ไม่ว่าจะเป็นไอเทมในเกม Dota2, Team Fortress 2, CS:GO หรือ PUBG เป็นต้น

ปัจจุบันเงิน Steam ไม่สามารถถอดออกมาเว็บเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถส่งต่อให้กันได้ตรงๆ ครับ 

บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Steam Wallet THB

30000+ ขายแล้ว
12.5 ฿ - 2,000 ฿
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

คีย์เกม Steam ราคาถูก

10000+ ขายแล้ว
Steam Key (Code)
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Steam Wallet USD

99 ขายแล้ว
$5 - $100
ไอดีเกม มือถือ / PC

ไอดีเกม Steam พร้อมเกม

77 ขายแล้ว
ไอดีเกมพร้อมรหัส