Admin 2022-11-29
การใช้รหัส UniPin Voucher (TH)
เมื่อสั่งซื้อ UniPin Voucher กับ GGKeyStore จะได้รับรหัสในรูปแบบของ Serial และ PIN สามารถนำไปใช้งานได้ดังนี้

การใช้รหัส UniPin Voucher (TH)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ UniPin

2. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" และล็อกอินด้วยไอดีที่จะเติมเงิน


4. เลือกวิธีการเติมยอดด้วย UniPin Voucher TH แล้วใส่ Serial และ PIN แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"

การใช้รหัส UniPin Voucher (TH)
ใส่ Serial และ PIN แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"

5. เมื่อเรียบร้อยแล้วจะขึ้นดังรูป

การใช้รหัส UniPin Voucher (TH)
เมื่อเรียบร้อยแล้วจะขึ้นดังรูป
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

บัตรเติมเงิน UniPin Voucher (TH)

59 ขายแล้ว
100 ฿ - 1,000 ฿
แชท