Admin 2022-11-29
การใช้เงิน UniPin Voucher เติมเกมมือถือ
เมื่อเติมเงินในกระเป๋าเงิน UniPin แล้ว สามารถนำไปใช้งานเติมเกมมือถือต่างๆ ได้ เช่น Genshin Impact, PUBG mobile, Apex Legend Mobile, Tower of fantasy, Nikke: Goddess of Victory และอื่นๆ อีกมากมาย

ขั้นตอนการใช้เงิน UniPin Voucher เติมเกมมือถือต่างๆ

1. ที่หน้าแรกของ UniPin กดที่ปุ่ม "เติมยอด" ของเกมที่ต้องการ ดังรูป

การใช้เงิน UniPin Voucher เติมเกมมือถือ
ที่หน้าแรกของ UniPin กดที่ปุ่ม "เติมยอด" ของเกมที่ต้องการ ดังรูป

2. กรอก ข้อมูลไอดีในเกมที่ต้องการเติมเงิน เช่น UID, Server และเลือกจำนวนไอเทมที่คุณต้องการ   

การใช้เงิน UniPin Voucher เติมเกมมือถือ
กรอก ข้อมูลไอดีในเกมที่ต้องการเติมเงิน เช่น UID, Server และเลือกจำนวนไอเทมที่คุณต้องการ

3. เลือกช่องทางเติมเงิน "กระเป๋าเงิน" แล้วเลือก UniPin Credit (THB)

การใช้เงิน UniPin Voucher เติมเกมมือถือ
เลือกช่องทางเติมเงิน "กระเป๋าเงิน" แล้วเลือก UniPin Credit (THB)

4. ใส่พินรหัสความปลอดภัย (ที่ตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสมาชิก) และกดปุ่ม "ยืนยัน" ดังรูป
 
การใช้เงิน UniPin Voucher เติมเกมมือถือ
ใส่พินรหัสความปลอดภัย (ที่ตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสมาชิก) และกดปุ่ม "ยืนยัน" ดังรูป

5. เมื่อเรียบร้อย จะขึ้นว่า "การทำธุรรรมสำเร็จแล้ว"

การใช้เงิน UniPin Voucher เติมเกมมือถือ
5. เมื่อเรียบร้อย จะขึ้นว่า "การทำธุรรรมสำเร็จแล้ว"
แชท