Admin 2022-11-29
การตรวจสอบประวัติการเติมเงิน UniPin Voucher (TH)
เราสามารถตรวจสอบประวัติการเติมเงินของ UniPin Voucher ได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดการเติมเงิน และรายละเอียดการใช้งานเงินทั้งหมดในกระเป๋าเงิน โดยสามารถดูได้ย้อนหลังสูงสุด 30 วัน มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติการเติมเงิน UniPin Voucher (TH)

1.  เข้าไปที่ลิงค์ ประวัติการทำรายการ หรือเข้าหน้าเมนูโปรไฟล์ดังรูป

บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

บัตรเติมเงิน UniPin Voucher (TH)

59 ขายแล้ว
100 ฿ - 1,000 ฿
แชท