Admin 2023-03-20
การเติมเงินด้วย Nintendo Code
ในบทความนี้จะแนะนำการใช้งาน Code ผ่านเครื่องเกม Nintendo Switch เท่านั้น หากท่านสะดวกเติมผ่านมือถือ หรือเว็บไซต์ สามารถอ่านได้ผ่านที่บทควาที่เกี่ยวข้องครับ

หมายเหตุ ปัจจุบันบัตรเติมเงินของ Nintendo eShop ยังไม่มีประเทศไทย ดังนั้นท่านจำเป็นต้องเลือกใช้ประเทศ United States หรือ Japan เป็นต้นครับ

การเติมเงินผ่าน Nintendo Switch
1. เข้าไปที่ Nintendo eShop เลือกบัญชีที่มีประเทศตรงกับ Code ที่ได้สั่งซื้อเอาไว้
การเติมเงินด้วย Nintendo Code

2. เลือกเมนู Enter Code แล้วใส่รหัส Nintendo eShop Cards
การเติมเงินด้วย Nintendo Code

การเติมเงินด้วย Nintendo Code

หากขึ้นรหัสไปรษณีย์ให้กรอก United States ให้ใส่เป็น 99737 จะไม่เสียภาษีเพิ่มครับ

3. ยืนยันยอดเงินก็จะเติมเรียบร้อยครับ
การเติมเงินด้วย Nintendo Code
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop US สำหรับเติม Nintendo Switch

8828 ขายแล้ว
$10 - $50
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop JP สำหรับเติม Nintendo Switch

1549 ขายแล้ว
¥500 - ¥5,000
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop EU สำหรับเติม Nintendo Switch

107 ขายแล้ว
€15
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop MX สำหรับเติม Nintendo Switch, 3DS

126 ขายแล้ว
MX $200
แชท