Admin 2020-10-20
การเติมเงินด้วย Nintendo Code
ในบทความนี้จะแนะนำการใช้งาน Code ผ่านเครื่องเกม Nintendo Switch, 3DS และ Wii หากท่านสะดวกเติมผ่านมือถือ หรือเว็บไซต์ สามารถอ่านได้ผ่านที่บทควาที่เกี่ยวข้องครับ

หมายเหตุ ปัจจุบันบัตรเติมเงินของ Nintendo eShop ยังไม่มีประเทศไทย ดังนั้นท่านจำเป็นต้องเลือกใช้ประเทศ United States หรือ Japan เป็นต้นครับ

การเติมเงินผ่าน Nintendo Switch
1. เข้าไปที่ Nintendo eShop เลือกบัญชีที่มีประเทศตรงกับ Code ที่ได้สั่งซื้อเอาไว้
การเติมเงินด้วย Nintendo Code

2. เลือกเมนู Enter Code แล้วใส่รหัส Nintendo eShop Cards
การเติมเงินด้วย Nintendo Code

การเติมเงินด้วย Nintendo Code

หากขึ้นรหัสไปรษณีย์ให้กรอก United States ให้ใส่เป็น 99737 จะไม่เสียภาษีเพิ่มครับ

3. ยืนยันยอดเงินก็จะเติมเรียบร้อยครับ
การเติมเงินด้วย Nintendo Code


การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS
1. เปิดโปรแกรม Nintendo eShop ขึ้นมา
การเติมเงินด้วย Nintendo Code
2. หลังจากโปรแกรมโหลดขึ้นมาเสร็จแล้ว ให้เลือกที่เมนูที่อยู่มุมซ้ายบนของจอ
การเติมเงินด้วย Nintendo Code
3. กดปุ่ม Add Funds
การเติมเงินด้วย Nintendo Code
4. เลือก Add funds using a Nintendo eShop Card
การเติมเงินด้วย Nintendo Code
5. ทำการกรอกรหัส 16 ตัว ที่ได้ซื้อมา และกด OK การเติมเงินก็จะเสร็จสมบูรณ์
การเติมเงินด้วย Nintendo Code

การเติมเงินผ่าน Nintenfo Wii U
1. เปิด Nintendo eShop ขึ้นมา
2. เลือก Balance และกดปุ่ม +
3. เลือก Redeem a Nintendo Prepaid card
4. ใส่รหัส 16 หลักที่ได้ซื้อมา และกด OK การเติมเงินก็จะเสร็จสมบูรณ์

บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop US สำหรับเติม Nintendo Switch, 3DS

2731 ขายแล้ว
$10 - $50
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop JP สำหรับเติม Nintendo Switch, 3DS

218 ขายแล้ว
¥500 - ¥5,000
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop EU สำหรับเติม Nintendo Switch, 3DS

37 ขายแล้ว
€15
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop MX สำหรับเติม Nintendo Switch, 3DS

25 ขายแล้ว
MX $200 - MX $500
แชท