Admin 2020-10-20
การเติม Nintendo Code ผ่านเว็บไซต์
นอกจากการเติมโค๊ด Nintendo บนเครื่องเกม Nintendo Switch ของเราแล้ว เราสามารถเติมบนเว็บไซต์ได้

สำหรับคนที่ไม่สะดวกพิมผ่านเครื่อง หรือ เครื่องไม่อยู่กับตัวเอง แต่จำเป็นต้องรีบซื้อเกมที่ลดราคาก่อน ขั้นตอนมีดังนี้

1) เข้าไปที่เว็บไซต์ Nintendo Redeem แล้วเข้าสู่ระบบด้วยล็อกอินด้วยไอดีเดียวกับเครื่อง Nintendo Switch

การเติม Nintendo Code ผ่านเว็บไซต์
การเติม Nintendo Code ผ่านเว็บไซต์
2) ใส่รหัสในช่อง Please enter your code. แล้วกด Next
การเติม Nintendo Code ผ่านเว็บไซต์
3) ใส่รหัสผ่านยืนยันอีกครั้ง แล้วกด OK
การเติม Nintendo Code ผ่านเว็บไซต์
4) ตรวจสอบว่ารหัสที่ได้ถูกต้องหรือไม่ แล้วกด Add funds
การเติม Nintendo Code ผ่านเว็บไซต์
5) เพียงเท่านี้ก็จะเรียบร้อยครับ ถ้าต้องการเติมอีกรหัส ให้กดปุ่ม Enter another code
การเติม Nintendo Code ผ่านเว็บไซต์
หรือซื้อเกมออนไลน์ สามารถซื้อต่อได้ที่ Nintendo Store
การเติม Nintendo Code ผ่านเว็บไซต์
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop US สำหรับเติม Nintendo Switch

8828 ขายแล้ว
$10 - $50
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop JP สำหรับเติม Nintendo Switch

1549 ขายแล้ว
¥500 - ¥5,000
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop EU สำหรับเติม Nintendo Switch

107 ขายแล้ว
€15
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Nintendo eShop MX สำหรับเติม Nintendo Switch, 3DS

126 ขายแล้ว
MX $200
แชท